SP Technologies

SP Technologies er en ingeniørvirksomhed, der varetager salg og projektering af anlæg og komponenter indenfor pulverhåndtering.

Pulverhåndtering

SP Technologies er en dansk funderet, men internationalt orienteret handels- og ingeniørvirksomhed indenfor pulver- og granulathåndtering. Det betyder, at vi primært opererer på det danske marked, men også kan agere internationalt, når projekterne kræver det. 

SP Technologies holder til i Fredericia, hvor vi deler kontorlandskab med vores søsterselskab Process Engineering A/S, som er et rådgivende ingeniørfirma indenfor procesindustrien. 

Vi har solid erfaring inden for pulverhåndtering. En erfaring som vores dygtige og engagerede medarbejdere har opbygget igennem en lang række af leverede anlæg til det danske marked. Projekterne bygger på et tæt samarbejde med vores kunder, og vores løsninger indenfor håndtering af pulver har altid fokus på at leve op til kravene om drift, lønsomhed, miljø og rengøring. Vi sætter en stor ære i at tilbyde de rigtige løsninger og komponenter, til den rette pris. Vi fokuserer på kvaliteten i at tilbyde den rigtige vare første gang.

Vores produktportefølje udgøres af en kombination af standardkomponenter og løsninger skræddersyet til den enkelte kunde. Udover levering af materiel til pulverhåndtering tilbyder vi også at montere, idriftsætte og servicere anlæggene.

Fødevarebranchen er en af SP Technologies brancher

Fødevare industri

Medicinalindustrien

Medicinal industri

Den kemiske industri er en af SP Technologies brancher

Kemisk industri

Plastindustrien er en af SP Technologies brancher

Plast industri

Frø/korn industrien er en af SP Technologies brancher

Frø/korn industri

Petfood er en af SP Technologies brancher

Petfood industri

Mineralindustrien

Mineral industri

Service man with tools

Montage/værksted

Produkter

Hos SP Technologies har vi mange års erfaring både med projektering og levering af mekaniske og pneumatiske transportanlæg. Vi har stor ekspertise inden for pulver- og granulathåndtering, hvor vi tilbyder transportsystemer af flere slags, når det gælder transport af disse produkter. Vi giver altid grundig rådgivning og yder høj service til vores kunder.

Nyt fra SP Technologies: