Cellesluser og skiftespor til babyfood

Cellesluser og skiftespor til babyfood pulver

Vores kunde har leveret en udvidelse og opgradering af et anlæg, som producere modermælkserstatning til spædbørn. Til denne udvidelse har Coperion leveret 8 stk. cellehjulsluser som blev monteret under cykloner og posefiltre, samt 6 stk. skiftespor til det pneumatiske transportsystem fra cykloner og posefiltre.

Alle ZXD og ZRD cellesluser er leveret i hygienisk version med indv. produktberørte overflader Ra=0,8 µm, udtrækssystem for hurtig og nem rengøring og inspektion, samt indv. ATEX zone 20 og flammesikker version.

Skiftesporet WYK-CIP er leveret med EHEDG EL Class 1 certifikat, der fritager kunden for manuel adskillelse for rengøring og inspektion efter hver CIP-rengøring.

Både cellesluser og skiftespor er beregnet for CIP rengøring med temperatur op til 90°C.

Se i dette skema hvilke CIP cellesluser og CIP skiftespor Coperion kan medlevere EHEDG EL Class 1 certifikater.