Cellesluser og skiftespor til babyfood pulver

Vores kunde har leveret en udvidelse og opgradering af et anlæg, som producere modermælkserstatning til spædbørn. Til denne udvidelse har Coperion leveret 8 stk. cellehjulsluser som blev monteret under cykloner og posefiltre, samt 6 stk. skiftespor til det pneumatiske transportsystem fra cykloner og posefiltre.

Alle ZXD og ZRD cellesluser er leveret i hygienisk version med indv. produktberørte overflader Ra=0,8 µm, udtrækssystem for hurtig og nem rengøring og inspektion, samt indv. ATEX zone 20 og flammesikker version.

Skiftesporet WYK-CIP er leveret med EHEDG EL Class 1 certifikat, der fritager kunden for manuel adskillelse for rengøring og inspektion efter hver CIP-rengøring.

Både cellesluser og skiftespor er beregnet for CIP rengøring med temperatur op til 90°C.

Se i dette skema hvilke CIP cellesluser og CIP skiftespor Coperion kan medlevere EHEDG EL Class 1 certifikater.