FH Scandinox, Fan Milk

Slutkunden er et mejeri i Nigeria. Vores kunde skal levere et komplet mixeranlæg som omfatter en komplet linje med pulverhåndtering, miksning, holdetanke, ventiler, pumper, automation samt rørmontering. SP Technologies har leveret udstyr til håndtering af de tørre pulverprodukter.

Vi leverede 2 stk. sækketømmestationer – 1 stk. for tømning af sække med mælkepulver og 1 stk. for tømning af sække med sukker.

Den ene tømmestation er leveret med integreret filter og ventilator der forhindre støvholdig luft i at nå ud til operatøren. Systemet reducerer produktspild da filterne opsamler støvet og returnere produktet til bufferbeholderen. En automatisk rensecyklus er med til at holde filterposerne rene. Den anden tømmestation er leveret uden filterunit.

Under hver tømmestation er en centrifugal sigte der frasortere produktklumper og papirstykker fra opsprætningen, inden produktet kommer i 2 mixetanke hvor det bliver blandet med væske. Begge sækketømmestationer er leveret med produktberørte dele i rustfrit stål, fødevare finish.