Holcim Italy’s Merone plant

Coperion har stor succes med levering af cellehjulssluser til den italienske Holcim Merone cement fabrik.

For at øge produktiviteten i deres pneumatiske transportsystem, udskiftes doseringssnegle med cellehjulssluser. Dermed opnås også en meget stor reduktion i energiomkostninger og vedligeholdsomkostninger.

På billedet ved siden af er cellehjulslusen i forgrunden monteret med 5,5 kW motor og
doseringssneglen i baggrunden monteret med 200 kW motor. Forskellen i energiforbruget er bemærkelsesværdig.

Læs hele historien her.

Efter artikel er skrevet er doseringssneglen i baggrunden også blevet udskiftet med en
cellehjulssluse. Cellehjulsslusen er type ZRC 800 med indvendig slidbeskyttelse.