Løsninger

Transportanlæg er noget vi har stor erfaring med. Vi kan hjælpe dig med projektering og levering af transportanlæg til din håndtering af pulver- og granulatprodukter. Vi opbygger transportanlæg i tæt samarbejde med vores kunder, og de er ofte en kombination af standardkomponenter og skræddersyede løsninger. Vi har altid fokus på krav som lønsomhed, miljø og rengøring.

I årenes løb har vi oparbejdet solid erfaring med håndtering af pulver og granulater inden for de fleste industrigrene. Fra håndtering af fyldstof/pigment, titanium dioxid, flyveaske, kaoling og gips til håndtering af sukker, salt, rasp, krydderier, enzymer, mælkepulver, babyfood, samt stivelses- og kornprodukter.

Vi kan tilbyde en bred vifte af pulvertransportudstyr og færdige løsninger. Vi leverer også delkomponenter som cellesluser, doseringssnegle, sække- og big bag tømmestationer, rørbøjninger, rørkoblinger for samling af rør, skiftespor, afspærringsventiler, sigter og vakuumtransportører.

Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder..