Vores kunde har et ønske om at fylde produkt i big bags med højde 2400 mm, samt at opnå de bedste ergonomiske forhold for operatøren.

Kundens fyldelinje består af maskiner, leveret dels fra kunden selv og dels fra SP Technologies. Den komplette fyldelinje består af:

  • Pallemagasin
  • Big bag fyldestation
  • Rullebaner

I samarbejde med kunden fandt vi ud af, at det bedst kan svare sig, at kunden selv anskaffer pallemagasin og rullebaner, da disse så vil være af samme fabrikat som eksisterede på fabrikken.

Løsning

SP Technologies står for leverancen af big bag fyldestationen, som er den seneste innovative patenteret Swing-Down big bag fyldestation fra vores leverandør Flexicon. Fyldestationen er designet til mellem og høje fylde-kapaciteter, og det geniale ved løsningen er, at fyldehovedet sænkes ned til operatøren på gulvniveau. På denne måde sikres en hurtig og sikker påsætning af big-bag indløb og stropper.

God ergonomisk arbejdsstilling

Den ergonomiske bedste arbejdsstilling opnås, når fyldehovedet i lodret niveau er lige ud for operatøren.

At bringe fyldehovedet til operatøren på gulvniveau, øger sikkerheden og hastigheden for montering af big bag på den oppustelige bælg, som fastholder indløbet ved fyldning.

Trykknap til styring af luft til den oppustelige bælg er monteret på fyldehoved-stativet og er let tilgængelig for operatøren. Operatøren undgår dermed at stå på rullebanen/platform og strække sig for at hægte sækkestropperne på krogene, som holder sækken under fyldning.

Funktionsbeskrivelse

Via kontrolpanelet ”kalder” operatøren på en palle. Pallen ruller automatisk ind på Swing-Down fyldestationen, og en fotocelle signalerer nøjagtig position stop. Når operatøren har påsat big bag indløb og stropper, aktiverer han knappen. Derved hæves fyldehovedet til den forudbestemte position for fyldehøjde. En blæser puster automatisk big bag sækken op for at undgå folder og sikre, at produktet kommer helt ud i sækkens hjørner for stabilitet.

Under big bag fyldestationen er monteret vejeceller for kontrol af nøjagtig vægt. Signal til påfyldning gives, og sneglen med produkt starter. Kort inden at den ønskede vægt opnås, reduceres hastigheden på transportsneglen. Herefter stopper sneglen, når vejeceller har givet signal om, at den nøjagtige vægt er opnået.

Det vibrerende dæk er aktiveret i korte sekvenser under fyldningen. Det vibrerende dæk er monteret under selve fyldestativet og hjælper med at vibrere luften ud af produktet. Hermed skabes der en solid og stabil big bag sæk, der er klar til opbevaring på lager. 

Kunden var positivt overrasket over, at det vibrerende dæk var meget mere effektivt end forventet.

Når big bag sækken er fuld, udløses automatisk den oppustelige bælg samt stroppe-krogene. Dernæst hæves fyldehovedet automatisk til klarposition. Swing-Down fyldestationen er nu klar til at modtage signal for ny påfyldningsproces.

Den fulde big-bag ruller automatisk ud på den tilhørende rullebane, hvor den står klar til, at operatøren snører sækken.  Herefter er sækken klar til at blive kørt til lager.

Swing-Down fyldestationen er leveret med produktberørte dele i rustfrit stål, som er beregnet til fødevarekontakt. Øvrige dele er udført i malet stål.

Ordreprocessen

Når en kunde har afgivet ordre, starter processen med at optegner udstyret, så en tegning kan sendes til kunden for godkendelse inden produktionsstart.

Kundegodkendt tegning er en del af den fuld komplette dokumentation, som sammen med certifikater er fremsendt elektronisk til kunden.

Swing-Down
Swing-Down