Transport af salt fra silo til vejebeholder

Til en fynsk kunde har SP Technologies leveret et salt transportanlæg. Saltet bliver leveret med lastbil til en udendørs silo, hvorfra det blæses i rørstreng til en indendørs vejebeholder. Derfra doseres det ned i en blandetank, hvor der bliver tilsat væske.

Løsning

Transportanlægget, som SP Technologies har leveret, består af et silodoseringssystem, blæse- og rørsystem samt et vejesystem.

På siloens udløb er der monteret en manuel service-spadeventil og derunder en komplet gennemblæsningssluse med kapacitet på 4000 kg/time, som doserer saltet ned i blæsestrengen. Kapselblæser med lyddæmpningskabinet er monteret indendørs, og via rørsystem og bøjninger med stor radius, som er monteret med den prisgunstige samlekoblinger, blæses saltet 40 meter ind til en vejebeholder.

Vejebeholderen, der har en brutto volumen på 1000 kg, er monteret i stativ på tre vejeceller. På dens udløb er der monteret en frekvensstyret gennemfaldssluse for at sikre nøjagtig dosering af salt ned i blandetanken. Vejebeholderen er levet uden filtreunit. Blæseluft og støv tilbageføres via et separat rørsystem til filteret på den udendørs silo.

For at opnå længere levetid er doseringssluserne monteret med seal pumpe på akselgennemgang for at forhindre produkt i at trænge ud i pakninger og lejer.

Alle produktberørte dele er leveret i materiale AISI 316L, samt med fødevarecertifikat.

Transportanlæg
Transport af salt fra silo til vejebeholder_250x250