På et forbrændingsanlæg i Grønland har kunden tør flyveaske, som skal opsamles i big bags. Flyveasken leveres via en eksisterende doseringssnegl.

Højdemæssigt er der ikke plads til et standard big bag fyldestation stativ, og samtidig skal der tages hensyn til adgangsforhold for en trappe og en dør til et andet lokale.

Løsning af big bag fyldehoved

Kundens big bag er 800x800x1500 mm og har 4 x hjørnestropper.

SP Technologies har leveret et kundetilpasset big bag fyldehoved med stativ, som kunden selv monterer på væg og i loft.

Fyldehovedet består af en bælg, hvor operatøren trækker big bag indløb på og derefter pustes bælgen op, så der opnås en støvtæt fastgørelse. Operatøren skal manuelt hægte big bag stropper på stativets kroge, og ved nedtagninger er det nødvendigt, at pallen med den fulde big bag sæk løftes med gaffeltruck, for at operatøren kan hægte stropper af. En simpel og billig løsning.

Betjeningspanel for oppustelig bælg er medleveret løs, da kunden ønsker at montere den, hvor den er let tilgængelig for operatøren.

Hele systemet er leveret i malet stål.

big bag fyldehoved
big bag fyldehoved