Minimal indsnævring af cellesluse indløb.

Cellesluser anvendes til dosering af pulver og granulat produkter til pneumatiske transportrør eller fra cykoner/beholder.

På anlæg vil kunder helst undgå overgangsstykker, konusser og indsnævringer for at få optimal gennemløb af produkt og derved minimere produktophobninger, som har stor betydning for anlæggets drift, kapacitet og rengøring. I værste tilfælde kan produktophobninger medføre produktionsstop.

Coperion har sammenlignet deres cellesluser med andre cellesluser på markedet hvad angår celleslusens indløbs-design.
En stor fordel ved Coperion´s cellesluser at indløbs-designet ned i slusen har optimal åbning og indsnævres næsten ikke. Sluserne har altså samme indvendig diameter fra indløbsflangen og ned til rotoren.
Tag f.eks. gennemblæsningssluse ZXD DN350, denne sluse har indløbsdiameter DN350 helt ned i slusen til rotoren.

Cellesluser fra Coperion har tradition for at være fremstillet af høje kvalitetsmaterialer og har lang levetid. Sluserne er designet ud fra mange års erfaring, stort know-how og egenudvikling. Kunder verden over i fødevare-, plast-, kemi og mineralindustrien sætter stor pris på den høje kvalitet.

Læs om sluser fra Coperion.