indsnævring af indløb

Indsnævring af indløb for cellesluse er minimeret

Cellesluser anvendes til dosering af pulver og granulat produkter til pneumatiske transportrør eller fra cykoner/beholder. Minimal indsnævring af indløb er vigtigt for optimering af kapaciteten for dit anlæg.

På anlæg vil kunder helst undgå overgangsstykker, konusser og indsnævringer for at få optimal gennemløb af produkt og derved minimere produktophobninger, som har stor betydning for anlæggets drift, kapacitet og rengøring. I værste tilfælde kan produktophobninger medføre produktionsstop.

Coperion har sammenlignet deres cellesluser med andre cellesluser på markedet hvad angår celleslusens indløbsdesign.

En stor fordel ved Coperion´s cellesluser er, at indløbsdesignet ned i slusen har optimal åbning og indsnævres kun minimalt. Sluserne har altså samme indvendige indløbsdiameter fra indløbsflangen og ned til cellerotoren. Tag f.eks. gennemblæsningsslusen ZXD DN350. Denne sluse har indløbsdiameter DN350 helt ned i slusen ved rotoren.

Cellesluser fra Coperion har tradition for at være fremstillet af høje kvalitetsmaterialer og har lang levetid. Sluserne er designet ud fra mange års erfaring, stort know-how og egenudvikling. Kunder verden over i fødevare-, plast-, kemi og mineralindustrien sætter stor pris på den høje kvalitet.

Læs om sluser fra Coperion.