samarbejde, tillid, leverandører

Miljø og sikkerhed

På miljø- og sikkerhedsområdet lever SP Technologies naturligvis op til alle gældende love, krav og retningslinjer. Derudover vil i, i samarbejde med kunder og leverandører, medvirke til miljøvenlige og sikre løsninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Vores medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor lægger vi vægt på et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det betyder, at vi løbende uddanner og motiverer vores medarbejdere til at arbejde sikkert og med fokus på miljø og arbejdsmiljø i det valgte løsninger.

Som en naturlig følge af vores holdning på området, stiller vi også krav til leverandører og samarbejdspartnere om overholdelse af alle gældende love og regler på miljø- og arbejdsmiljøområdet.