Orifice Gate Valve

SP Technologies er blevet forhandler i Danmark af afspærringsventiler og skiftespor fra Vortex.

Det engelske firma Vortex har siden 1977 håndteret tusinde af pulver og granulat produkter for kunder på verdensplan. Vortex er specialist i levering af testede, innovative ventil løsninger og skiftespor. Info om Vortex www.vortexvalves.com

Orifice Gate Valve:

Orifice er engelsk og betyder hul – og ORIFICE GATE ventilen er baseret på en aflang plade, hvor der i den ene ende er et hul. Pladen flyttes frem og tilbage hvorved ventilen åbnes og lukkes. Ventilen er udviklet af Vortex Valves og er baseret på en lang række patenter.

Ventilen er specielt udviklet til pulver applikationer og har de sammen fordele som en traditionel spadeventil (100% fri passage for produkt) men har desuden en lang række andre fordel:

  • 100 % støvtæt
  • Selvrensende (ingen ophobninger af pulver på spaden/pakningsflader)
  • Ventilen slutter tæt begge veje (tryk og vakuum på samme ventil)
  • Pakningsskifte muligt uden at ventilen tages ud af anlægget

Orifice Gate ventilen bruges typisk i applikationer hvor pulveret er i frit fald eller hvor der skal laves en effektiv lukning af en transportvej. Et stort udvalg i konstruktionsmaterialer gør ventilerne velegnede til levnedsmiddel- og foderindustrien samt kunststof- og råstofindustrien

Wye Line Diverter:

Hvis flere Orifice Gate ventiler bygges sammen fås en meget effektiv fordeler ventil. Ventilen kaldes en Wye Line Diverter (Y–fordeler) og er den ideelle til pneumatisk transportanlæg (både tryk og vakuum) Fordelerne kan bygges sammen i en større matrix’er, hvor kun fantasien sætter begrænsningerne. Wye Line Diverter kan, modsat de fleste andre fordelere, skifte position under drift.