Pop-Top og Flow-Flexer

Både Pop-Top og Flow-Flexer er systemer, der sikrer, at produkter med dårlig flydeegenskaber udtømmes af big bag sækken.

Mens big bag sækken tømmes, løftes Pop-Top, der er monteret øverst i stativet, og big bag sækken bliver V-formet. Manuel eller pneumatisk operation af Flow-Flexer “masserer” på big bag sækkens underside.