Tele Tube

Tele Tube er hurtig og nem montage af big bag udløb på enkelt rør eller dobbelt rør med støvafsugning for at undgå støvgener.

Med Tele Tube sikres der mod “døde” zoner på big bag udløbet, hvor produktet kan ophobes