Tilbehør for sluser

Slusetilbehør på hver enkelt sluse er tilpasset kundens produkt, applikation og krav. Nogle kunder ønsker, at slusen skal kunne åbnes hurtigt og nemt for inspektion og rengøring, mens andre kunder aldrig åbner slusen, når den er installeret.

Når kunder har besværlige, klistrende eller slidende produkter, har vi ekstra fokus på slusens opbygning med slidbeskyttelse eller Smart Glide Finish overfladebehandling.

Ekstra sikkerhed for at undgå metal kontakt indeni slusen opnås med RotorCheck.

Udtrækningssystem FXS og FXL

For udtræk af cellehjul leveres sluser som standard med udtrækssystemet FXS. Det består af en klokobling på rotorakslen samt et hænglet sidedæksel, som kan svinges helt væk fra slusen, så optimale adgangsforhold opnås. 

FXL systemet anvendes ved større cellesluser. Det består af et liniært “rail-system” for udtræk af cellehjul og er en videreudvikling af FXS-modellen.

Slidbeskyttelse

Er produkter slidende, har Coperion mange muligheder for indvendig slidbeskyttelse af slusehus og rotor. På den måde opnår slusen den bedste beskyttelse, og levetiden bliver forlænget. 

Den indvendige slidbeskyttelse spænder fra en hårdforkromning (for mindre slidende produkter) til en keramisk belægning (for meget slidende produkter), som giver den bedste beskyttelse.

Smart Glide Finish (SGF)

Smart Glide Finish er en overfladebehandling af de rustfri dele, som bliver anvendt, når slusen skal køre med klæbrige/aflejrende produkter. Med Smart Glide Finish opnår man en anti-stick effekt. Dermed minimeres produktets aflejringer i sluse/på rotor, og produktet har lettere ved at “glide” ud af slusen. 

Smart Glide Finish er også med til at reducere rengøringstiden, da produktlaget i slusen bliver reduceret.

RotorCheck system

Rotor Contact Monitoring system er det nyeste inden for sikkerhed af sluser. Utilsigtet kontakt mellem slusehus og rotor kan forekomme pga. fremmedlegemer, forkert montering/vedligehold eller for høj temperatur/tryk i slusen. Dette kan skabe metal-til-metal kontakt indeni slusen og dermed forårsage ridser og skader på slusen eller kontaminering af produkt. 

Ved RotorCheck systemet er slusehus og rotor isoleret fra hinanden, og der dannes ledende elektronisk kontakt ved metal-til-metal kontakt. Signalet rapporteres til kundens styring. RotorCheck systemet observerer også kabelbrud og slusens funktioner. Se mere om RotorCheck System i videoen her.

Kontakt os for yderligere informationer og datablad.

Rengøringsvenligt udtrækningssystem til cellehjulssluse
Udtrækningssystem FXL
Slusetilbehør
Udtrækningsystem FXS
Surface Treatment for Stainless Steel
Slusetilbehør