Manuel tømmestation

Manuel tømmestation fra Flexicon gør det muligt at opsamle støv via et filterunit og på den måde reducere produktspil og forhindre støvet i at nå ud til operatøren. Når operatøren tømmer sækkene/poserne ned i tømmestationens bufferbeholder, og der opstår støv, opsamler tømmestationens filterunit støvet. En ventilator suger det støvholdige luft væk fra operatøren gennem to filterposer, der er montere bagerst i tømmestationen. Filtersystemet leveres med automatisk rensecyklus, som er med til at holde filterposerne rene. Støv/produkt fra filterunits returneres til bufferbeholderen.

Forskellige muligheder til dit behov

Tømmestationens bufferbeholder kan leveres i forskellige standard størrelser med forskellige udløb afhængig af produktets videre forløb. Der kan tilsluttes pneumatisk transport udtag (vakuumtransport), doseringssnegl eller direkte procesudstyr.

En sækkekomprimator kan bygges på siden af sækketømmestationen, så operatøren undgår håndtering af den tomme sæk/pose i rummet, men kan aflevere sækken/posen gennem røret til sækkekomprimatoren. Støv fra den sammenpressede sæk/pose opsamles af filterunit systemet.

Den manuelle tømmestation kan leveres i sort stål malet eller rustfri stål (industri eller fødevare finish).

Læs mere her.

Læs om en kundeløsning med manuel sækketømmer.