Afspæringsventiler

Quantum Orifice Gate
Orifice ventilen er fremstillet med en aflang plade, hvor der i den ene ende er et hul. Pladen flyttes frem og tilbage hvorved ventilen åbnes og lukkes. Udover samme fordele som en traditionel spadeventil har har Orifice ventilen også andre fordele:
– 100 % støvtæt
– Selvrensende (ingen ophobninger af pulver på spaden/pakningsflader)
– Ventilen slutter tæt begge veje (tryk og vakuum på samme ventil)
– Pakningsskifte muligt uden at ventilen tages ud af anlægget
 • Differenstryk: 1 barg (15 psig)
 • Størrelse: DN50 til DN350
 • Godkendelser: CE, ATEX, FDA
 • Pakninger: Skift af pakninger fra siden
 • Funktion: Automatisk eller manuel
 • Materiale: Stålstøbegods, aluminium eller rustfrit stål
  » Teknisk beskrivelse

Roller Gate
Denne afspæringsventil er det bedste valg for økonimien
når det drejer sig om afspærring i produktflow uden tryk.

 • Differenstryk: 0 barg
 • Størrelse: 150 mm til 750 mm
 • Godkendelser: CE, ATEX, FDA
 • Pakninger: Skift af pakninger uden demontering
 • Funktion: Automatisk eller manuel
 • Materiale: Stålstøbegods, aluminium eller rustfrit stål
  » Teknisk beskrivelse

 

Hjemmeside af Jacob Leander ApS