Anlæg/systemer

 

SP Technologies har stor erfaring med projektering
og levering af mekaniske- og pneumatiske transportanlæg indenfor pulvertransport.

Anlæggene opbygges i tæt samarbejde med vores kunder, ofte med en kombination af standardkomponenter og skræddersyede løsninger og vi har altid fokus på krav som lønsomhed, miljø, rengøring mm.

SP Technologies har i årenes løb oparbejdet solid erfaring med håndtering af pulvere og granulater indenfor de fleste industrigrene.
Fra håndtering af fyldstof/pigment, titanium dioxid, flyveaske, kaolin og gips  til  håndtering af sukker, salt, rasp, krydderier, enzymer, mælkepulver, babyfood samt stivelses- og kornprodukter.

Vi kan tilbyde en bred vifte af pulvertransport-udstyr som cellesluser, doseringssnegle, sække- og big bag tømmestationer, rørbøjninger, rørkoblinger for samling af rør, skiftespor, afspærringsventiler.

 

 

Hjemmeside af Jacob Leander ApS