Manuel tømmestation

Når operatøren tømmer sække/poser ned i tømmestations bufferbeholder og støv opstår, opsamler tømmestationens filterunits støvet. Systemet reducere produktspild og forhindre støv i at nå ud til operatøren. En ventilator suger det støvholdige luft væk fra operatøren og gennem to filterposer der er monteret bagerst i tømmestationen. Filtersystemet leveres med automatisk rensecyklus som er med til at holde filterposerne rene. Støv/produkt fra filterunits returneres til bufferbeholderen.

Tømmerens bufferbeholder kan leveres i forskellige standard størrelser og med forskellige udløb afhængig af produktets videre forløb. Der kan tilsluttes vaccum- eller pneumatisk transportstreng, doseringssnegl eller direkte til proces udstyr.

En sækkekomprimator kan bygges på siden af sækketømmestationen, så operatøren undgår håndtering af den tomme sæk/pose i rummet, men kan aflevere sækken/posen gennem røret til sækkekomprimatoren. Støv fra den sammenpressede sæk/pose opsamles af filterunit systemet.

Den manuelle tømmestation kan leveres i sort stål malet eller rustfri stål (industri eller fødevarer finish).

       

Hjemmeside af Jacob Leander ApS