Sendebeholder/pulverpumpe

Pulverpumpen er pumpeorganet i et pneumatisk sendesystem  for pulverprodukter.sendebeholder Den anvendes fortrinsvis i højtrykstransportanlæg (1-4 bar overtryk).

Transportmetoden anvendes til store kapaciteter over lange afstande samt til vanskelige og tunge (ikke altid fludiserbare) pulverprodukter.

Hovedbestanddelen er en kegleformet trykbeholder, der er godkendt i henhold til PED 97/23/EU (trykudstyrsdirektivet).

Øverst er beholderen forsynet med en butterflyventil, hvorigennem pulveret påfyldes.
Nederst på beholderen er en flange, som gør det muligt at demontere bundsektionen for inspektion og rengøring. I bundsektionen forefindes ejektoren, der opblander luft og pulver.

Pulverpumpen kræver ingen betjening.rockwool3

Under indkøringsproceduren indstilles og fastlåses de respektive fordelingsventiler for luft og i produktionssituationen styres og overvåges alle funktioner af styringssystemet

Hjemmeside af Jacob Leander ApS