Sendebeholder/pulverpumpe

Sendebeholder eller pulverpumpe, som nogle også kalder den, er pumpeorganet i et pneumatisk transportsystem for pulver- og granulatprodukter og anvendes fortrinsvis i højtrykstransportanlæg (1-4 bar overtryk). Transportmetoden anvendes til store kapaciteter over lange afstande, samt til vanskelige og tunge (ikke altid fluidiserbare) produkter. Hovedbestanddelen er en kegleformet trykbeholder, der er godkendt i henhold til trykudstyrsdirektivet.

Enkelt og kompakt design med minimal vedligehold

Sendebeholderens enkelte, kompakte design har kun én bevægelig del og kræver derfor minimal vedligehold. Den kan installeres i ATEX zoner og kan imødekomme de høje temperaturer, som forefindes i mange processer.

Øverst er beholderen forsynet med en afspærringsventil, hvorigennem produktet påfyldes. Ventilen giver en lækagesikker afspærring og kræver lav vedligehold. Nederst på beholderen er en flange, som gør det muligt at demontere bundsektionen for inspektion og rengøring. I bundsektionen er ejektoren, der opblander luft og produkt.

Under indkøringsproceduren indstilles og fastlåses de respektive fordelingsventiler for luft, og i produktionssituationen styres og overvåges alle funktioner af styringssystemet.

Kontakt os for at høre nærmere om dine muligheder for sendebeholder eller pulver pumpe.

Pulverpumpe
Pulverpumpe