Sendebeholder/pulverpumpe

Pulverpumpe eller sendebeholder, som den også kaldes, er pumpeenheden i et pneumatisk transportsystem, der håndterer pulver og granulater. Den anvendes primært i højtrykstransportanlæg med et overtryk på 1 til 4 bar. Denne transportmetode er ideel til store kapaciteter over lange afstande, samt til materialer, der er vanskelige eller og tunge at håndtere og som ikke altid let fluidisérbare. Hovedbestanddelen i en pulverpumpe/sendebeholder er en kegleformet trykbeholder, der er godkendt i henhold til trykudstyrsdirektivet.

Enkelt og kompakt design med minimal vedligehold

Sendebeholderens enkelte og kompakte design har kun én bevægelig del og har derfor minimal behov for vedligehold. Den kan installeres i ATEX zoner og er designet til at modstå de høje temperaturer, som ofte er til stede i industrielle processer.

Øverst er beholderen forsynet med en afspærringsventil, som anvendes til påfyldning af produktet. Denne ventil sikrer en tæt lækagespærring og kræver minimalt vedligehold. I bunden af beholderen er en flange, som gør det muligt at demontere bundsektionen for inspektion og rengøring. Her findes også ejektoren, der opblander luft og produkt.

Under indkøringsproceduren indstilles og fastlåses de respektive fordelingsventiler for luft, og i produktionsfasen styres og overvåges alle funktioner af et styringssystem.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om pulverpumper eller sendebeholdere,  er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig.

Pulverpumpe/sendebeholder
Pulverpumpe til håndtering af pulver og granulater