Silo

Har dit produkt tendens til at danne klumper, når det bliver opbevaret i en udendørs opstillet silo? Har du problemer med at få dit produkt ud af den udendørs opstillede silo?

Problemet er kolde silovægge og kondensering, som får produkt/støv til at klæbe til silovæggen, samt dannelse af klumper. Vi ser disse problemer ved produkter som sukker og salt opbevaret i udendørs siloer.

SP Technologies har løsningen

Tørre produkter er nemme at arbejde med, så derfor skal siloen sikres mod temperaturforskelle, der kan medføre kondensdannelse, samt opretholdelse af en konstant fugtighedsgrad ved produktet. Dette gøres ved en effektiv isolering af silovægge, samt opvarmning af silovægge med cirkulerende varm luft i hulrum mellem silo og isolering. Som supplement etableres en affugter, der er med til at sikre tørre forhold inde i siloen.

Ved indendørs opstillede siloer bør siloen anbringes i et opvarmet rum, og derved er isolering af siloen ikke nødvendig.

SP Technologies projekterer og leverer siloer i rustfrit stål med volumen efter kundens behov. Ved valg af silostørrelse bør kunden som minimum have en overkapacitet svarende til 2-3 døgns forbrug for at sikre at have produkt til rådighed, indtil ny levering sker.

Anbefalinger til siloer for sukker og salt

SP Technologies anbefaler siloer for sukker og salt leveret med følgende udstyr:

 • Indblæsningsrør
 • Filterunit
 • Eksplosionsaflastning (ikke for salt)
 • Niveaukontrol
 • Fugtsensor
 • Tryktransmitter
 • Over/undertryksventil
 • Mandedæksel
 • Vibrerende siloudtag
 • Manuel afspærringsventil for service
 • Lejder til silotop
Silo
Silo
Silo
Silo til håndtering af pulver og granulater