Feedpoint

Feedpoint er stedet hvorfra man skal suge sit materiale (pulver) fra. Det er vigtigt at tage stilling til hvordan man skal udforme sugepunktet hvor materialet skal ind i slange eller rør. Designet af sugepunktet hjælper vi med at udføre, så vi sikrer, at materialet har mulighed for at få den rigtige bæreluft i rør og slange. Her kan du se standard udstyr, man bruger til at suge med. Sugelance/sugerør, Fødeadaptor, eller fyldestationer, samt sækkepåslag. 

Tilførsel og justering af bæreluft er et vigtigt parameter for at sikre optimal flow af materialet. Der er Dilute phase med meget luft i materialet, som skal transporteres eller Dense phase, som er mindre luft i materialet. Hvilken, der skal bruges, kommer helt an på, hvilket pulver materiale vi skal vakuumtransportere. Der er dog også mulighed for automatisk SMART autotuning af luften. Med den funktion foregår alt fuldautomatisk med de bedste forhold.  

Se om Feedpoint i brochure..