Hvordan fungere en PIAB?

Hvordan fungerer en vakuumtransportør fra Piab:

Vakuum oprettes med trykluft igennem COAX®-teknologi eller mekaniske pumper (er ikke vist på billeder) (1). Bundventilen (2) lukkes og vakuum stiger i beholderen (3) og transportlinjen (4). Produktet transporteres med fra fødestationen (5) ind i transportlinjen og derefter til containeren. Filtret (6) beskytter pumpen og det omkringliggende område mod støv og små partikler. I løbet af transporttiden bliver chok tank (7) fyldt med komprimeret luft. På et forudindstillet eller automatisk tidspunkt slukker pumpe, transporten stoppes, og bundventilen (2) åbnes. Produktet lukkes ud ved samme tid, som luftstød aktiveres, og trykluft renser filtreret for støv og små partikler.

Når pumpen starter igen, gentages processen, og en ny cyklus starter. Den givne sugetid og tømningstid er normalt styret af en pneumatisk eller et elektrisk kontrolsystem eller fuldstændigt automatiseret med de nye smart PLC systemer.

Vakuum