Hvordan skabes vakuum i en vakuumtransportør?

Vakuum – sådan fungerer en vakuumtransportør:

Vakuum skabes enten ved brug af trykluft gennem COAX®-teknologi eller mekaniske pumper (1), som ikke er vist på billedet her. Dette vakuum er afgørende for at skabe en effektiv og sikker transport af materialer indenfor industriel anvendelse.

Når vakuumprocessen sættes i gang, lukkes bundventilen (2) for at tillade vakuumet at stige i beholderen (3) og transportlinjen (4). Dette vakuum skaber en sugekraft, som gør det muligt at suge produktet fra fødestationen (5) ind i transportlinjen og videre til ønskede destination, såsom en container eller en anden beholder. 

For at sikre en pålidelig drift og beskytte udstyret mod skader og forurening anvendes et filtret (6). Dette filter forhindrer støv og små partikler i at komme ind i pumpen og det omgivende miljø, hvilket er med til at opretholde en ren og effektiv drift samt sikre et godt arbejdsmiljø. 

Under transportprocessen fyldes en choktank med komprimeret luft (7). Når det er tid til at stoppe transporten, slukkes pumpes på et forudindstillet eller automatisk tidspunkt. Herefter åbnes bundventilen for at frigøre det opbevarede produkt. Samtidig med at produktet frigives, aktiveres luftstød, hvorved trykluft renser filteret for eventuelt ophobet støv og små partikler.

Når transportcyklussen er afsluttet, og pumpen genstartes, begynder processen igen, og en ny cyklus med vakuumtransport igangsættes. Den specifikke varighed for suge- og tømningstid er normalt styret af en pneumatisk eller et elektrisk kontrolsystem eller fuldstændigt automatiseret ved hjælp af intelligente PLC systemer.

Vakuumteknologi er en effektiv måde at transportere og håndtere pulver og granulater i industrielle miljøer. Vakuumtransport bidrager samtidig til en forbedret produktivitet med minimeret produktspild. 

Hvis du ønsker at høre mere om vores løsninger indenfor vakuumtransport, er du altid velkommen til at kontakte os

Du kan læse mere om vakuumtransport ved at klikke på dette link

Vakuum