Vibrationssigter til væsker

Med vibrationssigter til væsker kan du adskille faste stoffer fra væsker eller adskille tørre materialer i forskellige størrelser.

Oprydning af spildevand er ikke begrænset til kun en eller nogle få processer. Mange industrier har en eller anden form for affaldsvæske, og størstedelen af disse væsker kræver rensning til en vis grad. Planter over hele verden er afhængige af separationsudstyr for at rense spildevand. Uanset om applikationen er fødevare, papir, tøjvask eller landbrug, er der sandsynligvis en spildevandsudfordring.

Installation af sigter i din produktion med flydende produkter som f.eks. chokolade, valle eller olie sikre frasortering af klumper og bibeholder den flydende konsistens du ønsker.

Partikler helt ned til 400 mesh (37 mikron) kan sigtes med op til 4 sigter inkorporeret i en SEPARTECH-separator. i forbindelse med installation af sigter, er der Ingen specielle krav til gulvbelægning eller fundament. Et effektivt design kræver få kræfter til vibrationen, samt at levetiden på sigterne er længere.

Læs mere om sigter til væsker i denne brochure og applikationsskema.

URS Vibrationssigter til væske
Afspil video
URS Vibrationssigter til væsker
Faststof - væskeseparation
URS Vibrationssigter til væsker_2
Væskeseparation af partikler