Rockwool A/S

Rockwool A/S har to fabrikker i Danmark. De ligger i henholdsvis i Vamdrup ved Kolding og Doense ved Hobro. Rockwool International A/S er verdens største producent af stenuld der primært anvendes til isolering.

Sten er en af de naturressourcer, mennesket har fået allerstørst udbytte af igennem tiderne. I dag bruges natursten også af Rockwool til at producere stenuld. Selve fremstillingen af stenuld er en menneskeskabt kopi af et af naturens mest imponerende fænomener: Vulkanudbrud. Under et vulkanudbrud bliver sten fra vulkanens indre udsat for så kraftig varme, at de smelter og slynges op i luften. Inden stenmassen rammer jorden igen, har luftens afkøling forvandlet stenene til uld. Det er denne proces, der hver dag genskabes i Rockwools produktion.

På fabrikken i Hobro har SP Technologies 2 stk. sende-beholdere stående. Fra et stort modtagerfilter hvor stenasken opbevares falder stenasken ned i en sendebeholder. Selve sendebeholderen transportere, ved hjælp af et højt tryk, stenasken ind i produktionen hvor ulden lægges i lag for derefter at blive opvarmet og presset til bats.

En sendebeholder arbejder chargevis, idet beholderen fyldes op med produkt og afspærres. Herefter indblæses der luft gennem en speciel bund, hvorved produktet gøres flydende (fluidiseres) ved opblanding med luft. Samtidig med at produktet fluidiseres, opbygges der i beholderen et overtryk, som trykker produktet gennem en rørledning til bestemmelsesstedet.

På fabrikken i Hobro transporteres stenasken over en strækning på 120 meter og kapaciteten er ca. 20 tons/døgn. Ved normal drift produceres der 5 dage om ugen. I højsæson produceres alle ugens 7 dage.

På fabrikken i Vamdrup har SP Technologies ligeledes leveret 2 stk. sendebeholdere. Disse sendebeholdere arbejder ud fra samme princip som sendebeholderne i Hobro.