Spadeventil med 100% fri passage for produkt

Vores kunde en af verdens førende indenfor fødevareingredienser, enzymer og biobaserede løsninger. Deres ingredienser bruges globalt i en række industrier – fra bageri, mejeri og drikkevarer til dyrefoder, vaskemidler og bioethanol

I forbindelsen med et udvejningssystem fra en sigte til en sæk, havde kunden problemer med en eksisterende butterflyventil der var monteret i et faldrør og som fik produktet til at danne bro så der ikke kom produkt ned i sækken.

Kunden skulle bruge en afspærringsventil så produktophobninger blev undgået, men samtidig skulle afspærringsventilen opfyldte kravene ifølge EF nr. 1935/2004 for fedtholdige produkter (simulator D). Al dokumentation, certifikater og analyseresultater skulle før ordre fremsendes til kunden for godkendelse.

Fra vores leverandør Vortex kunne vi levere Orifice gate ventilen som opfyldte alle kundens krav.

Orifice gate ventilen er baseret på en aflang plade hvor der i den ene ende er et hul. Pladen flyttes frem og tilbage hvorved ventilen åbnes og lukkes. Den har en række fordele:

  • 100 fri passage for produkt
  • 100 % støvtæt
  • Selvrensende (ingen ophobninger af produkt på spaden/pakningsflader)
  • Ventilen slutter tæt begge veje (tryk og vakuum på samme ventil)
  • Pakningsskifte muligt uden demontage

Kunden fik leveret en rustfri DN150 Orifice gate ventil med dobbeltvirkende aktuator, tilbagemelder og luftkontrol.