Syntese A/S

Vores kunde er en produktionsvirksomhed som har specialiseret sig i fremstilling af 5-amino salicylsyre (5-ASA).

Til tømning af produkterne salicylsyre og nitrit ud af sække har SP Technologies leveret 2 stk. sækketømme-stationer med integreret filterunit.

Begge tømmestationer er leveret med produktberørte dele i AISI 316 (fødevare finish). Den ene tømmestation er leveret til ATEX zone 21, mens den anden er leveret til sikker zone uden ATEX.

Speciel ved disse tømmestationer er udløbet fra bufferbeholderen som er ø300 mm og skrå bagud rettet og nedadgående, så produktet selv skal løbe ned til en eksisterende tank.

Sækketømmestationen reducerer produktspild og forhindre støv i at når ud til operatøren. Ved hjælp af en ventilator suges den støvholdige luft væk fra operatøren og gennem filterposer der er monteret bagerst i sækketømmestationen. En automatisk rensecyklus er med til at holde filterposerne rene.