Vacuumtransport, Flügger Kolding

Flüggers fabrik i Kolding fremstiller cirka 20 mio. liter vandbaseret maling, træbeskyttelse og tapetklæber om året og produktionsanlægget regnes for et af branchens mest moderne til fremstilling af miljøvenlige vandige malevarer.

Til denne fabrik har SP Technologies leveret et vacuumanlæg for transport og dosering af 4 fyldstof pulverprodukter (Nepehline syenite, Kaolin, Talkum, Dolomit) og 2 pigment pulverprodukter (Titanium dioxide).

Alle produkter er slidende i mere eller mindre grad og derfor er der taget højde for dette ved cellesluser og skiftespor.

Produkterne der opbevares i siloer skal transporteres til blandeanlægget.
Kapacitet fra siloer til blandeanlæg er 12.000 kg/time

På bundkonussen af 5 eksisterende siloer, hvor fyldstof og pigment opbevares, er påsvejst et nyt udløb, samt påmonteret en manuel afspærringsventil og en cellehjulssluse for dosering af produktet ned i en vacuumtransport streng.

På en nyleveret silo for fyldstof, der fysisk er placeret på Flüggers lager, er der også
påmonteret en manuel afspærringsventil og en cellehjulssluse for dosering af produktet ned i en vacuumtransport streng.

Anlægget er opbygget af 3 separate rørstrenge for at undgå sammenblanding af fyldstof og pigment produkterne. På hver rørstreng fra siloer, er monteret skiftespor til fordeling af produktet til en af de 4 leverede vejebeholdere, som er udstyret med filterunit, niveau switch, vibrator, fluidiseringsudstyr på bundkonus, samt afspærringsventil.

Efter nøjagtig afvejning doseres pulveret til den ønskede blandetank via snegle og faldrør.

Vacuum transportluften i systemet holdes tempereret for at undgå kondensering. Afkastluften fra vacuumpumper genanvendes og blandes med udeluft. Ved opstart kører anlægget uden produkt indtil den ønskede temperatur er nået.